Trei proiecte depuse spre finanțare de Primăria Municipiului Călărași, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, au fost admise spre finatare, în urma evaluării

Cele trei proiecte depuse spre finanțare de Primăria Municipiului Călărași, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, care vizează reabilitarea termică a Liceului Teoretic #Mihai #Eminescu, Școala gimnazială #Tudor #Vladimirescu și Grădinița cu program prelungit #Țara #Copilăriei au fost admise spre finatare, în urma evaluării. După etapa de pre-contractare, urmează să se semneze contractul de finanțare. Vor fi atrase aproximativ 2,7 milioane de euro prin cele trei proiecte. Cu ajutorul fondurilor europene oferite de Programul Operațional Regional 2014-2020, prin cele trei proiecte sunt vizate lucrări de reabilitare termică a clădirii, cum ar fi: lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, lucrări de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior, lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat in clădiri. Proiectul ”Reabilitarea termică a Liceului teoretic Mihai Eminescu Călărași” are o valoare de aproximativ 982.000 euro, proiectul ”Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit Țara Copilăriei Călărași ” are o valoare de aproximativ 786.000 de euro și proiectul „Reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale T. Vladimirescu Călărași ” are o valoare de aproximativ 955.000 euro. Contribuția UAT Călărași pentru fiecare din cele 3 proiecte este de 2% din valoare.

 

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.