Trei angajaţi ai APM Călăraşi au fost instruiţi pentru asigurarea conservării speciilor sălbatice şi a habitatelor naturale

(Călăraşi) Ministerul Mediului şi Pădurilor – Direcţia Biodiversităţii şi Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă au organizat o serie de instruiri cu personalul de specialitate din Agenţiile pentru Protecţia Mediului, în ceea ce priveşte aplicarea procedurii de evaluare adecvată, esenţială pentru implementarea prevederilor comunitare prin care se asigură starea favorabilă de conservare pentru speciile sălbatice şi habitatele naturale din siturile Natura 2000. Sesiunile de instruire au fost organizate în cadrul Proiectului InfoNatura2000, Campanie Naţională de Conştientizare privind importanţa conservării biodiversităţii în Romania. La instruirea care a avut loc în perioada 2-6 aprilie, la Bucureşti, au participat trei angajaţi ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Călăraşi. În cadrul lucrărilor au fost prezentate: legislaţia comunitară şi naţională în domeniu, rolul instituţiilor europene şi naţionale, etapele procedurale ale evaluării adecvate, planurile de dezvoltare şi evaluare adecvată, studii de caz, aspecte juridice. (Alexandra Costache)

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.