Tinerii aflaţi în dificultate şi confruntaţi cu riscul excluderii profesionale pot beneficia de plasare în muncă în baza unui contract de solidaritate

(Călăraşi) În scopul integrării sau reintegrării în muncă, tinerii cu vârste între 16 şi 25 de ani aflaţi în dificultate şi confruntaţi cu riscul excluderii profesionale pot beneficia de plasare în muncă la un angajator avizat de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi, în baza unui contract de solidaritate. Contractul de solidaritate se încheie între tânărul beneficiar şi agenţie pe o durată de până la 2 ani, dar nu mai puţin de 1 an.  Angajatorii care încadrează tineri în condiţiile unui contract de solidaritate, vor încheia convenţii cu AJOFM Călăraşi prin care aceasta se angajează să ramburseze lunar salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu net pe economie.  Prin persoane marginalizate social se înţeleg următoarele categorii de persoane: tineri proveniţi din centrele de plasament şi centrele de primire a copilului, tineri singuri cu copii în întreţinere, tineri familişti cu sau fără copii în întreţinere, tineri familişti care au executat pedepse privative de libertate, precum şi beneficiari ai venitului minim garantat conform Legii 416/2001, dacă nu au locuinţă proprie sau locuiesc în condiţii improprii, au unul sau mai mulţi copii în întreţinere, este persoană cu handicap sau invaliditate sau a executat o pedeapsă privativă de libertate. Potrivit AJOFM Călăraşi, în anul 2011, această instituţie nu a înregistrat solicitări de la agenţi economici care au încadrat persoane din categoriile menţionate pentru a subvenţiona respectivele locuri de muncă. (Andra Ciobanu)

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.