TenarisSilcotub oferă şi în acest an Burse de Merit

sursa: facebook

TenarisSilcotub oferă şi în acest an Burse de Merit pentru elevii silitori. Compania va acorda 330 de burse elevilor care au obţinut rezultate deosebite la învăţătură în anul şcolar 2013-2014. Pentru a beneficia de bursă elevii trebuie să fie înscrişi în clasele a IX-a XII (XIII), în anul şcolar 2013-2014 şi să aibă o media generală minim 9,10. Dosarele se pot depune până pe 15 octombrie la secretariatul liceelor şi trebuie să cuprindă: formularul de solicitare a bursei de merit, care poate fi ridicat de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, copie după certificatul de naştere, copie după buletinul sau cartea de identitate a părintelui sau tutorelui, o copie după foaia matricolă din registrul matricol cu semnătura şi ştampila de la şcoala de care aparţine elevul, un document bancar care să ateste că solicitantul bursei de merit este titularul unui cont în care se vor putea vira banii. Documentul trebuie să conţină contul în format IBAN, numele titularului şi să fie semnat şi ştampilat de către bancă. Valoarea unei burse de merit este de 1.500 de lei şi se va acorda în luna decembrie 2014. În fiecare an, sute liceeni din Zalău, Călăraşi şi Câmpina sunt răsplătiţi pentru performanţele şcolare prin programul TenarisSilcotub – Burse de Merit.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.