Suspendarea plăţilor pe POSDRU nu afectează beneficiarii, declară directorul executiv al OIRPOSDRU Călăraşi, Mirela Rădoi

(Călăraşi) Comisia Europeană a decis întreruperea termenului de plată pentru cererile aferente Programului Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU). În raportul anual de control pe 2011, Autoritatea română de audit a identificat unele deficienţe majore ale sistemului de management şi control al Programului operaţional dezvoltarea resurselor umane şi conform regulamentului pentru fondurile structurale acestea implică întreruperea termenului pentru plata cererilor transmise de statul membru la Comisie pentru o perioadă maximă de 6 luni. Principalele deficienţe constatate se referă la procedurile de selecţie a proiectelor. Potrivit directorul executiv al OIR POSDRU Călăraşi, Mirela Rădoi beneficiarii acestor programe nu sunt afectaţi de sancţiune: „Plăţile sunt întrerupte de către Comisia Europeană în baza recomandărilor din raportul de audit pentru Autoritatea de Management. Deci, aceste recomandări privesc Autoritatea de Management, iar în momentul de faţă se lucrează la implementarea recomandărilor, astfel ofiţeri din cadrul organismelor intermediare sunt în momentul de faţă în vizite de verificare la faţa locului pe toate proiectele care sunt implementate, aflate în gestiunea Autorităţii de Management. Beneficiarii depun în continuare cererile de rambursare, acestea sunt validate la nivel de OIR, plătite la nivel de AMPOSDRU, de la bugetul de stat. Autoritatea de Mangement, în baza acestor cereri de rambursare depuse de beneficiari, întocmeşte o declaraţie care merge la Autoritatea de Certificare şi Plată, în momentul acela se întrerupe circuitul pentru că Autoritatea de Certificare nu mai trimite la Comisia Europeană pentru avizare.” (Elena Solomon)

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.