Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călăraşi organizează concurs pentru postul de inspector

Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călăraşi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad IA. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: să îndeplinească condițiile art. 3 al anexei 1 din H.G. nr. 286/23.03.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale; studii superioare; vechime studii superioare de minimum 3 ani; recomandare de la locul de muncă anterior; cunoștințe operare PC (Word, Excel); permis de conducere autovehicule categoria B. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 28 februarie, ora 11:00: proba scrisă; 4 martie, ora 11:00: proba interviu. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călăraşi, din stradă Varianta Nord nr. 36E, telefon 0242/313.300.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.