Serviciul de Evaluare Complexă, din cadrul D.G.A.S.P.C. Călărași, a eliberat în anul 2018 aproximativ 800 de certificate

Serviciul de Evaluare Complexă, din cadrul D.G.A.S.P.C. Călărași a eliberat în anul 2018, aproximativ 800 de certificate.

Compartimentul Evaluare Complexă – obiective generale:

1 – Eliberarea de certificate de încadrare într-un grad de handicap;

2 – Consilierea psihologică/educațională pentru copii si familie;

3 – Evaluarea psihologică a copiilor/tinerilor rezidenți/comunitate.

S.E.C. a eliberat în perioada 01.01.2018 -31.12.2018 un număr de 797 de certificate, după cum urmează:

– gradul I de handicap – 566 certificate și hotărâri;

– gradul II de handicap – 77 certificate și hotărâri;

– gradul III de handicap – 147 certificate și hotărâri;

– gradul IV de handicap – 4 certificate și hotărâri;

– 3 nu s-au încadrat;

Cele 797 certificate de handicap sunt structurate astfel, după aria de proveniență:

– copii proveniți din centrele de plasament -46;

– copii proveniți din AMP -36;

– copii proveniți din familia biologică-695;

– copii proveniți din familia extinsă-15;

– copii aflați în plasament la alte familii -5.

În cadrul Compartimentului Evaluare Complexă s-au emis/efectuat:

– 70 contracte cu familia, pentru acordarea de servicii din cadrul centrului de recuperare de zi pentru copilul cu dizabilități Călărași;

– 28 evaluări psihologice, în vederea reevaluării măsurii de protecție/încadrării în grad de handicap/orientării școlare ;

– 4 consilieri psihologice, în vederea identificării și rezolvării nevoilor emoționale și a tulburărilor de comportament;

– 797 planuri de abilitare/reabilitare în vederea recuperării copiilor cu nevoi speciale;

– 1127 de dosare arhivate (documentele care au stat la baza încadrării minorilor într-o categorie de persoane cu handicap emise în 2015);

– se actualizează, în permanență, baza de date existentă la nivelul S.E.C., cu informații detaliate despre beneficiarii certificatelor de handicap.

Date de contact: 0242/311060

Telefonul Copilului (pentru a sesiza un abuz): 0242.983

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.