Se acordă rechizite școlare elevilor din învățământul de stat/Află care sunt condițiile

În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.33/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr.126/2002, se acordă rechizite școlare elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară* ( cf. Art.1 din Anexa 1 la O.M.E.C.T.S. nr. 4385 din 07.06.2012, Metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr.126/2002 pentru aprobarea Ordoanței guvernului nr.33/2001 privind acordarea de rechizite școlare). La stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membriii acesteia le realizeză, inclusiv cele care provin din indemnizațiile de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, îndemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți, arende, chirii, acordate în condițiile legii ( cf. Art.3 și 4 din Anxa 1 la O.M.E.C.T.S. nr. 4385 din 07.06.2012, Metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr.126/2002 pentru aprobarea Ordoanței guvernului nr.33/2001 privind acordarea de rechizite școlare). În luna iulie 2021 salariul de bază minim brut pe țară a fost de 2230 de lei, deci venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2021, poate fi de maximum 1115 lei.

ACTE NECESARE:

1. Cerere;

2. Copie certificate de naștere ale tuturor copiilor aflați în componenta si întreținerea familiei;

3. Copie carte de identitate părinți/ tutore legal;

4. Adeverința din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă precum și cuantumul acesteia la luna iulie 2021 pentru toți elevii/studentii membri ai familiei;

5. Adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2021, pentru ambii părinți (sau orice act doveditor pentru venitul lunar net din luna iulie 2021);

6. Declarație pe propria raspundere pentru cei care nu realizeză venituri (vezi cerere model);

7. Copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, cupoane pensie: de stat, boala, urmas, pensie alimentara,;

8. Ajutoare sociale

9. Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă este cazul), sentinta de divort;

10. Declarație pe proprie răspundere că nu beneficiază de arende, chirii sau documente doveditoare în cazul în care beneficiază

11. Dosar cu sină

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.