Proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia” a fost finalizat

Proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, implementat de către Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (Beneficiar proiect) și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (Partener proiect) a fost finalizat în data de 02.04.2021.

Proiectul a avut o perioadă de implementare de 39 luni, cu un buget în valoare totală de 11.150.504,77 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 9.477.929,05 lei) şi a fost finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 3, Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, „România Start-Up Plus”.

Proiectul a avut drept obiectiv general creșterea ocupării în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, prin dezvoltarea culturii antreprenoriale a persoanelor fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă si înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) și susținerea înființării, dezvoltării și menținerii pe piață a întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

 

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns