Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică

Până la data de 1 martie, instalatorii de sisteme de panouri fotovoltaice pot depune dosare de validare pentru a participa în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională. Persoanele fizice se vor înscrie la instalatorii validați, după publicarea listei acestora pe site-ul AFM. Pentru mai multe informații, puteți consulta ghidul de finanțare: https://www.afm.ro/sisteme_fotovoltaice_ghid_finantare.php.

Obiectul programului îl reprezintă finanţarea achiziţionării şi instalării sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante. Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.

Finanţarea nerambursabilă se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Suma finanţată de Autoritate se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.