Producţia industrială în Călăraşi a scăzut cu 4% în anul 2011 comparativ cu anul 2010

(Călăraşi) Direcţia Regională de Statistică din Călăraşi a prezentat în cadrul unei şedinţe a Comisiei de Dialog Social starea socio-economică a judeţului Călăraşi anului 2011, comparativ cu anul 2010. Principalele tendinţe înregistrate în economia judeţului în anul 2011 comparativ cu anul 2010 s-au caracterizat prin scăderea producţiei industriale cu 4% în anul 2011 comparativ cu anul 2010. Evoluţia comerţului internaţional de bunuri, în primele 11 luni ale anului 2011, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2010, s-a caracterizat prin creşterea atât a exporturilor un plus de 56,2%, cât şi a importurilor un plus de 28,9%. O altă tendinţă a fost creşterea producţiei vegetale la cerele pentru boabe, leguminoase pentru boabe şi scăderea producţiei vegetale la plante uleioase şi pepeni. Scăderea efectivelor de animale, cu excepţia efectivelor de porcine şi implicit a producţiei animale. Creşterea indicelui de utilizare netă a capacităţilor de cazare turistică în funcţiune cu 3,2 puncte procentule comparativ cu cel înregistrat în 2010. Scăderea numărului de locuinţe terminate în 2011, comparativ cu 2010. Scăderea şomajului înregistrat, scăderea numărului de şomeri înregistraţi. La sfârşitul anului 2011, rata şomajului a fost mai mică cu 2,7 puncte procentuale, comparativ cu sfârşitul anului 2010. Creşterea câştigurilor salariale, scăderea populaţiei şcolare şi a personalului didactic în anul şcolar 2011-2012 comparativ cu anul şcolar precedent. (Andra Ciobanu)

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.