Primarul municipiului Olteniţa, Costinel Milescu, a fost mandatat pentru a exercita anumite atribuţii în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Ecomanagement Salubris”

(Olteniţa) Primarul municipiului Olteniţa, Costinel Milescu, a fost mandatat prin votul unanim al consilierilor pentru a exercita anumite atribuţii în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Ecomanagement Salubris”. Proiectul de investiţii “Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Călăraşi” va fi finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Astfel, Ministerul Mediului a pus la dispoziţia judeţului Călăraşi asistenţa tehnică pentru pregătirea documentaţiei, ce cuprinde cererea de finanţare însoţită de alte documente necesare. Prin implementarea acestui proiect se vor atinge mai multe obiective stabilite la nivel european printre care: creşterea gradului de acoperire cu servicii de salubritate de 100% în anul 2013, reducerea cantităţii de deşeuri depozitate, creşterea cantităţii de deşeuri reciclate şi valorificate, înfiinţarea unor structuri eficiente de management integrat al deşeurilor, reducerea numărului de situri contaminate istoric. Contractul de finanţare al proiectului a fost semnat la 28 aprilie 2011, perioada de implementare este de la data semnării până la 30 iunie 2015, iar valoarea totală a proiectului este de 140.729.770 lei. Investiţia a fost dimensionată în funcţie de gradul de suportabilitate al populaţiei, pentru o perioadă de 30 de ani şi cuprinde mai multe obiective de investiţii. (Laura Suzeanu)

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.