Primarul localităţii Dragalina şi-a analizat activitatea, după doi ani de mandat

Primarul localităţii Dragalina, Gabriel Stanciu, a făcut recent, pe pagina sa de Facebook, o analiză a proiectelor propuse în campania electorală. Potrivit acestuia, în cei doi ani de mandat, din cele 24 de obiective au fost realizate 10, restul fiind în curs de realizare.

Construirea unui nou sediu administrativ pe vechiul amplasament în localitatea Dragalina- în curs de realizare, termen 2015.
Reabilitarea reţelei de apă potabilă şi redimensionarea uzinei de apă la parametrii tehnici care să asigure debitul necesar consumului şi furnizarea apei 24/24 ore. Grup de pompare nou, conductă reabilitată în totalitate, un nou puţ forat, denisipare toate puţurile şi contorizare 800 de gospodării- realizat 90%
Realizarea unei reţele noi de apă potabilă în satele Drajna şi Constantin Brâncoveanu- proiectele şi avizele sunt finalizate, urmează depunerea pentru fonduri europene.
Înfiinţarea la nivelul Primăriei a serviciilor publice de salubritate şi apa-canal, astfel se vor crea circa 15 locuri de muncă- realizat

Dotarea fiecărei gospodării cu europubele, astfel încât colectarea gunoiului menajer să se desfăşoare în condiţii optime-finalizat 50%
Executarea de reţele de canalizare în satele Dragalina, Drajna şi Constantin Brancoveanu şi apă-nerealizat

Construirea unui cămin cultural la Dragalina şi reabilitare cămin cultural în localitatea C. Brâncoveanu- proiect în lucru

Preluarea celor două blocuri neterminate, găsirea investitorilor pentru reabilitare având ca destinaţie locuinţe pentru tinerii căsătoriţi, iar la parter crearea de spaţii publice-nerealizat
Administrarea cimitirelor din comună (îngrijirea, împrejmuirea, curăţirea şi paza permanentă)-proiect în lucru

Asigurarea liniştii publice şi siguranţa cetăţenilor pe timpul nopţii -camere videe, poliţia locală-realizat

Acordarea de loturi pentru construirea de locuinţe pentru tineri-proiect în lucru, repartizat 31 loturi noi
Identificarea terenurilor ce aparţin domeniului privat punerea acestora la dispoziţia investitorilor crearea de investiţii si noi locuri de muncă- realizat în localitatea Constantin Brancoveanu, urmează Dragalina.
Amenajarea unei pieţe agroalimentare acoperite pentru desfacerea produselor în condiţii igienice corespunzătoare, conform cerinţelor legale în vigoare- proiect depus se aşteaptă semnarea contractului de finanţare

Amenajarea unor platforme de gunoi betonate şi colectarea în mod selectiv şi ecologic a gunoiului în Dragalina, Drajna Noua şi Constantin Brâncoveanu- proiect în lucru

Alimentarea cu gaze naturale a comunei Dragalina – realizat în zona centrală Dragalina şi satul Drajna Nouă

Trotuare, pietruire şi întreţinere permanentă a străzilor în toate cele trei sate -realizat pietruirea 90% şi 3 aleii pietonale de 3 km

Înfiinţarea unor puncte sanitare în satele Drajna Noua şi Constantin Brancoveanu şi birouri pentru administraţia publică locală.
Iluminat public în Dragalina, Drajna şi Constantin Brâncoveanu- realizat
Extindere grădiniţa cu 2 săli de clase şi reabilitare 2 clase, grupuri sanitare şi staţie de epurare –realizat
Alimentarea cu apă curentă, staţii de epurare şi continuarea reabilitării şcolilor din Dragalina– realizat
Miniteren de fotbal la Drajna cu gazon sintetic şi nocturnă– realizat

Vestiare stadion Dragalina- în curs de realizare termen 2014
Reabilitare sală de sport, teren de sport şi parc verde Liceul

Tehnologic Duiliu Zamfirescu şi hidroizolaţie clădire Liceu- realizat
Reabilitare monumente istorice Dragalina cu parc verde şi Constantin Brâncoveanu- realizat
Aleii pietonale şi carosabile Şcolile din Draglina-realizat

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.