Primăria Călăraşi aşteaptă formularul pentru acordarea ajutorului de încălzire

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 70/2011, familiile şi persoanele singure cu venituri reduse pot să beneficieze în perioada sezonului rece de ajutoare pentru acoperirea integrală/parţială de la bugetul de stat şi/sau de la bugetul local a cheltuielilor pentru încălzirea locuinţei. Acest drept se acordă pe baza unui formular la care se adaugă şi o serie de acte doveditoare. Potrivit reprezentanţilor Primăriei Călăraşi la oră această se aşteaptă formularul respectiv  care se află la imprimerie, dar şi o clarificare de la Guvern cu privire la plafoanele în baza cărora se acordă aceste ajutoare deoarece este posibil ca aceste plafoane să sufere modificări în urma creşterii salariului minim pe economie din iulie 2015. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei este acordat doar pentru locuinţa de domiciliu/reşedinţă şi doar pentru un singur sistem de încălzire (cel folosit în principal). Potrivit legii ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pentru: energie termică în sistem centralizat; gaze naturale; lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; energie electrică. Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se stabileşte prin dispoziţie a primarului. Ajutoarele sunt acordate în perioada sezonului rece, care este reprezentată anual de perioada calendaristică 1 noiembrie 31 martie. în mod normal, cererea şi documentele doveditoare trebuie depuse până pe 15 octombrie, însă acest lucru poate fi făcut şi în timpul perioadei de sezon rece. Astfel, cererea şi documentele doveditoare se pot depune până la data de 20 a unei luni pentru a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei începând cu luna respectivă. Potrivit prevederilor legale, ajutorul se va acorda numai familiilor şi persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice pentru diverse ramuri economice. De asemenea, acest ajutor se acordă în funcţie de veniturile solicitantilor, care nu trebuie să depăşească anumite sume prevazute de lege. Astfel, ajutorul lunar pentru energie termică se va acorda în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 1,572 ISR în cazul familiilor şi 2,164 ISR în cazul persoanei singure. Având în vedere că, în momentul de faţă, valoarea ISR este de 500 lei, venitul net trebuie să fie de maxim 786 lei în cazul familiilor şi de maxim 1082 lei în cazul persoanei singure. În cazul în care consumatorii utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, atunci venitul lor trebuie să fie cuprins între 0 şi 615 lei. Aceeaşi condiţie se aplică şi consumatorilor care folosesc energie electrică.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.