Peste 2.000 de călărăşeni au beneficiat de ajutor de deces, în acest an

Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi a acordat, de la începutul anului, până la acest moment, un număr de 2.061 de ajutoare de înmormântare, valoarea totală a acestora fiind de 4.680.889 lei. Potrivit directorului CJP Călăraşi, Tatiana Zaharia, pentru a beneficia de acest ajutor, solicitanţii trebuie să depună la sediul instituţiei un dosar care să cuprindă următoarele documente: certificatul de deces, în original şi copie, actul de identitate al solicitantului, actele de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, actele care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator şi dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea. Ajutorul de deces este acordat unei singure persoane, care poate fi soţul supravieţuitor, copilul, părintele, curatorul, tutorele, moştenitorul sau persoana care dovedeşte prin facturi că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.