„Personalitatea lunii noiembrie la Muzeul Dunării de Jos – Panait I. Panait, istoric și arheolog”

În cadrul Proiectului Mari Personalităţi Călărăşene, Muzeul Dunării de Jos prezintă „Personalitatea lunii noiembrie – Panait I. Panait, istoric și arheolog”. Profesorul Panait I. Panait s-a născut la data de 25 noiembrie 1931, în satul Pietroiu din comuna Borcea, județul Călărași, în familia preotului Ioan Panait și a preotesei Vasilichia. Școala primară a făcut-o în comuna natală, între anii 1938-1946, urmând, apoi, până în anul 1950, studiile liceale la Călărași. În continuare a urmat, între anii 1951-1956, cursurile Facultății de Istorie a Universității București, după care a lucrat la Muzeul de Istorie al Municipiului București, ajungând șef de secție, și, apoi, director al acestei instituții. Arheolog și cercetător pasionat și dedicat profesiei, profesorul Panait I. Panait a creat o operă remarcabilă, concretizată în numeroase cărți, studii și articole publicate. În activitatea de cercetare a trecutului istoric și-a concentrat preocupările și studiul asupra domeniului arheologiei medievale, ale cărei rezultate le-a extins, completat și pus în valoare prin cercetări istorice substanțiale, domnia sa fiind, deopotrivă, arheolog și istoric medievist consacrat istoriei Bucureștilor.

În anul 1985, profesorul Panait I. Panait a coordonat lucrările de desfacere a mormântului Domnitorului Martir Constantin Brâncoveanu de la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din București, în scopul strict al consolidării acestuia.

În calitate de arheolog medievist, majoritatea descoperirilor făcute de profesorul Panait se încadrează în perioada secolelor IX-XIX, iar ele provin de la vetre de așezări rurale, necropole, biserici și mănăstiri, construcții civile orășenești, dotări edilitar-urbanistice, fortificații cum au fost Cetățile Bucureștilor, Curți Domnești – Curtea Veche, Curtea Nouă ș.a. De asemenea, după anul 1990, istoricul Panait I. Panait a adăugat bogatei activități de cercetare și o remarcabilă carieră didactică universitară, transmițând, și pe această cale, tinerelor generații valorile pe care le-a slujit o viață întreagă cu multă competență și devotament. Opera profesorului Panait, cuprinsă în mai multe volume, este de o incontestabilă valoare științifică, dar și de o evidentă capacitate de reverberație didactică și educativă. Una dintre operele sale remarcabile este lucrarea monografică – ”Constantin Vodă Brâncoveanu. Viața-Domnia-Epoca”, cea mai amplă și sugestivă sinteză istorică asupra personalității și domniei Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.