Pe 17 octombrie se susţine examenul pentru postul de director adjunct al Direcţiei de Sănătate Publică din Călăraşi

(Călăraşi) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei de director executiv adjunct din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Călăraşi. Potrivit declaraţiei directorului executiv al DSP, doctor Corina Şebe, examenul este programat pe data de 17 octombrie. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile şi trebuie să conţină: copia actului de identitate; formularul de înscriere, copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; declaraţie pe propria răspundere. Pentru a putea participa la examen, candidaţii trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în ramura de ştiinţe medicină gradul de medic specialist sau primar în una dintre specialităţile: sănătate publică, epidemiologie, igienă, medicina muncii, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani şi cunoştinţe de utilizare şi operare calculator – nivel mediu. (Alexandra Costache)

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.