Pe 14 iulie încep înscrierile la Facultatea de Management Călăraşi

Pe data de 14 iulie va începe înscrierea candidaţilor la Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală- Filiala Călăraşi. Pentru anul universitar 2014-2015, facultatea pune la dispoziţie viitorilor studenţi, un număr de 120 de locuri. Admiterea la facultate se va face pe baza unui interviu, care va consta într-o discuţie liberă purtată între membrii comisiei de admitere şi candidat. De asemenea, la admitere va conta 70% din media examenului de bacalaureat, dar şi 30% din nota sau media la alegere de la una dintre probele de bacalaureat. Taxele de studii pentru anul universitar 2014-2015 sunt următoarele: 150 de lei- taxa de înscriere, 50 de lei- taxa de înmatriculare şi 2500 de lei, taxa de şcolarizare pentru studenţii admişi la taxă. Numărul de locuri cu finanţare la buget se va comunica după ce se vor finaliza înscrierile. Până pe data de 25 iulie, candidaţii se pot înscrie la această facultate, iar pe 28 iulie se vor afişa rezultatele finale.

Acte necesare pentru înscriere:

-Diplomă de bacalaureat şi foaie matricolă(în original sau copie legalizată) sau adeverinţă ( în original sau copie legalizată) pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2014, în care să se specifice pe verso probele susţinute şi media aferentă fiecărei probe. Prezentarea diplomei în original este obligatorie pentru ocuparea locurilor cu finanţare de la buget, până la data de 25 iulie 2014.

-Certificat de naştere (copie legalizată);

-Certificat de căsătorie (copie legalizată)

-Copie Buletin;

-4 fotografii (tip buletin);

-Adeverinţă medicală tip;

-Chitanţă de plată a taxei de înscriere(pentru fiecare facultate la care se înscrie) sau după caz, adeverinţa necesară scutirii de la plata taxei de înscriere;

-Cerere de înscriere (formular tip).

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.