Organizaţia Femeilor Liberale din judeţul Călăraşi a vorbit cu beneficiarii Legii educaţiei despre clasa pregătitoare şi clasa zero

(Călăraşi) Organizaţia Femeilor Liberale din judeţul Călăraşi a organizat în data de 28 februarie 2012 o dezbatere publică ce a avut ca obiectiv discutarea problemelor determinate de aplicarea noii Legi a Educaţiei, în special a celor referitoare la introducerea clasei pregătitoare. Potrivit iniţiatoarelor evenimentului, această nevoie de dialog a survenit în contextul asumării de către Guvernul României a Legii educaţiei pe fondul lipsei unei dezbateri publice iniţiate de METCS în vederea stabilirii unui dialog social coerent între beneficiari (copii şi părinţi), actori (cadre didactice, specialiţi în formare) şi decidenţi  (minister  şi autorităţi publice locale). În acelaşi timp, inexistenţa unor studii şi cercetări care să dovedească necesitatea, să stabilească modalitatea şi impactul implementării clasei pregătitoare (chiar posibila testare a acesteia în centre pilot) creează o problemă cu posibile efecte psihosociale şi emoţionale negative. „Prin iniţierea acestei dezbateri ne-am propus să aşezăm la masa discuţiilor părinţi, cadre didactice, specialişti, consilieri locali şi judeţeni, sindicat, să identificăm posibile răspunsuri, sugestii şi recomandări adresate decidentului” a precizat preşedinta OFL Călăraşi, Camelia Ghiveciu. În urma dezbaterii iniţiate de femeile liberale călărăşene, la care au participat cadre didactice-educatori, învăţători, profesori, directori de şcoli generale şi grădiniţe, psihologi, părinţi şi bunici, s-au formulat următoarele recomandări: elaborarea unei programe şcolare clare, de către specialişti, prin consultarea tuturor cadrelor didactice, atât din învăţământul preşcolar cât şi cel şcolar; asigurarea resurselor umane necesare prin pregătirea temeinică şi nu în pripă a personalului specializat pentru a lucra cu clasele pregătitoare; crearea unui cadru adecvat pentru funcţionarea acestor clase în şcoli, prin asigurarea resurselor materiale, dotărilor şi amenajărilor necesare astfel încât obiectivul acestui concept să fie atins; organizarea de către şcoli şi gradiniţe de seminarii şi cursuri pentru părinţi pentru a-i ajuta pe aceştia să înteleagă mai bine rolul şi metodele de implementare ale clasei pregătitoare. (Elena Solomon)

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.