Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călărași angazează asistent registrator principal

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călărași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiiei contractuale de execuție, vacante, de asistent registrator principal.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – specializare juridică;

vechime în specialitate – nu necesită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 iulie 2021, ora 16.30: termenul limită de depunere a dosarelor;

06 august 2021, ora 11.00: proba scrisă;

12 august 2021, ora 11.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călărași, cu sediul în Călărași, Prelungirea București nr. 26, bl. M21, județul Călărași, telefon 0731/606.166 sau telefon 0242/333698, 0242/333699; e-mail : cl@ancpi.ro.


Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?