Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi a semnat, în 2018, contracte de finanţare a lucrărilor de cadastru general cu 40 de primării

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Călăraşi a semnat, în 2018, contracte de finanţare a lucrărilor de cadastru general, fără costuri pentru cetăţeni, cu 40 de primării, iar 28 dintre acestea au încheiat contracte de prestări servicii pentru înregistrarea a peste 40.000 de imobile, în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (PNCCF). Lucrările de cadastru general sunt finanţate din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin OCPI Călăraşi.

În 2018, OCPI Călăraşi a semnat contracte de finanţare cu 40 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT), iar 28 dintre acestea au încheiat contracte de prestări servicii de înregistrare sistematică a imobilelor, pentru o suprafaţă de 57.740 de hectare şi un număr estimat de 40.151 de imobile. De asemenea, anul trecut, în cadrul lucrărilor de cadastru general pe sectoare cadastrale, în judeţul Călăraşi au fost înregistrate 546 de imobile, reprezentând o suprafaţă de aproape 700 de hectare.

Totodată, în anul 2018, au fost scoase la licitaţie primele trei UAT-uri din judeţ care vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR), care prevede înregistrarea sistematică a imobilelor din 660 de comune din toate judeţele ţării. Chiselet, Chirnogi şi Dragalina se numără printre cele 194 de UAT-uri pentru care ANCPI a iniţiat procedura de licitaţie. În prezent, din totalul de 55 de UAT-uri din judeţul Călăraşi, patru (Frumuşani, Nana, Roseţi, Ştefan Vodă) sunt cadastrate în proporţie de sută la sută, iar în alte 44 se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât şi pe sectoare cadastrale.

Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri şi apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. PNCCF este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar şi din fonduri externe obţinute prin Programul Operaţional Regional, în cuantum de aproximativ 312 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, altă sursă de finanţare poate fi bugetul local.

Mai multe informaţii referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, www.ancpi.ro. Lista UAT-urilor care au semnat contracte de prestări servicii în cursul anului 2018

Nr. Crt

Denumire UAT

1

ALEXANDRU ODOBESCU

2

BELCIUGATELE

3

BORCEA

4

CĂSCIOARELE

5

CURCANI

6

CUZA VODA

7

DOR MĂRUNT

8

DOROBANŢU

9

DRAGOŞ VODĂ

10

FRĂSINET

11

FUNDENI

12

FUNDULEA

13

GURBĂNEŞTI

14

ILEANA

15

INDEPENDENŢA

16

LEHLIU GARĂ

17

LUPŞANU

18

MÂNĂSTIREA

19

OLTENIŢA

20

RADOVANU

21

SPANŢOV

22

ŞOLDANU

23

ŞTEFAN CEL MARE

24

TĂMĂDĂU MARE

25

ULMENI

26

UNIREA

27

VALEA ARGOVEI

28

VLAD ŢEPEŞ

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.