Ministerul Sănătăţii organizează sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist

Ministerul Sănătăţii organizează pe 25 martie 2014 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medici, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea curriculară până la data de 15 aprilie.  Pentru toate specialităţile, cu excepţia specialităţii Medicină de urgenţă, examenul are următoarele probe:

proba scrisă, cu 10 subiecte formulate din tematica fiecărei specialităţi, probe clinice şi/sau practice. Candidatul va fi confirmat specialist dacă promovează cu minim nota 7,00 fiecare probă a examenului. Pentru cei care susţin examenul la specialitatea Medicină de Urgenţă, proba scrisă va consta într-un test grilă cu 250 de întrebări, o probă clinică teoretică şi o probă practică. Arondarea numerică a candidaţilor pe centre universitare medicale şi pe specialităţi, va publicată pe site-ul www.ms.ro, la data de 7 martie 2014.  Direcţiile de sănătate publică au completat on-line listele nominale cu candidaţii înscrişi, până la data de 27 februarie. Tabelele originale cu candidaţii, însoţite de adresa oficială se vor transmite prin poştă până la data de 3 martie 2014. Listele cu candidaţii admişi pe centre universitare şi specialităţi, precum şi preşedinţii comisiilor de examen, data şi locul de prezentare pentru susţinerea examenului, se vor afişa pe site-ul www.ms.ro , la rubrica informare/noutăţi/concursuri, pe data de 20 martie 2014. (Alexandra Chelban)

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.