Ministerul Sănătăţii organizează, pe 17 iunie, examenul de primariat

Ministerul Sănătăţii organizează, pe 17 iunie, examen pentru obţinerea gradului primar pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii cu o vechime de minim 5 ani ca specialişti până la data de 31 decembrie 2015, efectuată în specialitatea pentru care doresc să obţină gradul profesional. Listele nominale ale candidaţilor, preşedinţii comisiilor, data, locul şi ora de prezentare la examen se vor afişa la data de 11 iunie 2015 pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Examenul va consta în probe clinice şi o proba practică conform celor prevăzute în tematicile specialităţii respective. Pentru specialitatea medicină legală nu se susţine proba scrisă. Fiecare probă de examen este eliminatorie dacă nu se obţine minim nota 8. Media minimă de promovare şi confirmare în gradul profesional de medic, medic dentist sau farmacist primar este 8.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.