Ministerul fondurilor Europene a deschis apelurile de proiecte „Şcoala pentru toţi”, și „Profesori motivaţi în școli defavorizate”

logo_mfeMinisterul fondurilor Europene (MfE) a deschis, în data de 13 septembrie, apelurile de proiecte „Şcoala pentru toţi”, cu o alocare de 173,2 milioane de euro și „Profesori motivaţi în școli defavorizate”, cu o alocare de 25 milioane de euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU). Cele două apeluri sprijină Strategia națională privind reducerea părăsirii timpurii a școlii și au ca scop reducerea și prevenirea abandonului școlar și promovarea accesului egal la învățământul preș- colar, primar și secundar de calitate. „Şcoala pentru toţi” este un apel de proiecte ce se adresează, în primul rând, copiilor și elevilor, precum și tinerilor și adulților din programul A doua șansă. Programul cuprinde măsuri integrate socio-educaționale și vizează în același timp familia, școala și comunitatea. apelul este deschis tuturor școlilor, dar cele defavorizate au prioritate în evaluare. „Profesori motivaţi în școli defavorizate” este dedicat școlilor cu cel mai ridicat grad de defavorizare, ce au mulți copii aflați în risc de abandon școlar și nu reușesc să atragă sau să mențină în școală profesorii calificați. Modelul internațional de bune practici care a inspirat acest program este Teach for america, aplicat în țara noastră de către organizația parteneră Teach for Romania. Pentru a direcționa intervențiile și fondurile în școlile care au cele mai mari probleme cu abandonul școlar, proiectele depuse în cadrul apelului „Şcoala pentru toţi” vor primi punctaj suplimentar dacă vizează activități în unitățile școlare defavorizate, conform ierarhizării de la 1 la 5, în care categoria I înseamnă „cel mai defavorizat” și categoria V, „cel mai puţin defavorizat”. Pentru prima dată în cadrul POCU, apelul „Şcoala pentru toţi” permite implementarea unui proiect integrat, ce încurajează combinarea mai multor obiective specifice (6.2, 6.3, 6.4, 6,6.). astfel, acțiunile destinate preșcolarilor și școlarilor sunt obligatorii în fiecare proiect și pot fi completate de cele care vizează copiii de doi ani din învățământul antepreșcolar din creșele și grădinițele din rețeaua publică, și de cele destinate tinerilor și adulților care nu au finalizat învăță- mântul obligatoriu, dar vor să se reîntoarcă la școală. deoarece în urma procesului de consultare a reieșit necesitatea lansării, în paralel, a unei linii de finanțare dedicate special programelor de tip A doua șansă, suma alocată acestei intervenții a fost redusă în cadrul apelului „Şcoala pentru toţi” și va fi inclusă într-un apel separat dedicat obiectivului specific 6.4, ce urmează să fie lansat în curând. Prin urmare, solicitanții pot opta fie să integreze acest tip de activități în proiectele depuse în cadrul prezentului apel, fie să le propună separat, în cadrul apelului dedicat.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.