Metoda de depunere on-line poate fi utilizată şi pentru celelalte categorii de declaraţii fiscale

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Călăraşi reaminteşte contribuabililor care au calitatea de angajatori sau entităţi asimilate acestora că începând cu obligaţiile declarative aferente lunii iulie, cu termen de declarare 25 august 2011, formularul 112 “ Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţă nominală a persoanelor asigurate “ va fi depus numai prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul serviciului “ depunere declaraţii “ de pe website-ul www.e-guvernare.ro. Precizăm că posesorii de certificate digitale calificate pot utiliza metoda de depunere on-line şi pentru celelalte categorii de declaraţii fiscale prin utilizarea serviciului  “transmitere declaraţii“ de pe website-ul ANAF, la adresa  www.anaf.ro. Declaratia 112 se poate depune în format hârtie însoţită de CD doar în situaţia în care contribuabilii fac dovada demarării procedurii de obţinere a certificatului digital calificat, sau dacă se află în curs de înregistrare la organul fiscal a formularului 150 ”Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”. Întrucât  procedura de obţinere a certificatului digital necesită parcurgerea mai multor etape, contribuabilii  sunt rugaţi să urgenteze acest demers.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.