Liceul Tehnologic Transporturi Auto Călărași angajează secretar șef și bucătar

Liceul Tehnologic Transporturi Auto Călărași organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează: secretar șef; bucătar. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-secretar șef:

nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licență;

cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din învățământ: REVISAL, SIIIR;

certificat de absolvire arhivar;

diplomă dc operator calculator;

certificat inspector resurse umane;

vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 9 ani.

-bucătar:

studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat/postliceală;

abilități de muncă în echipă;

disponibilitate pentru lucru în două schimburi;

să aibă însușiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol;

abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ/elevi;

vechime în specialitatea studiilor – nu e necesară.Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.

28 ianuarie 2021, ora 10:00: proba scrisă;

02 februarie 2021, ora 10:00: proba practică.Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic Transporturi Auto Călărași, strada Prelungirea Sloboziei, nr.2, telefon 0242/314.874.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.