ITM Călăraşi a organizat un seminar privind abordarea procesului de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor

La sfârşitul lunii septembrie a anului 2015, în sala de şedinţe a Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Călăraşi, a avut loc un seminar privind modul de abordare a procesului de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. La acest seminar au participat reprezentanţii a 34 de angajatori din microîntreprinderi şi întreprinderi mici. În cadrul expozeului au fost prezentate următoarele: obligaţia angajatorilor de a identifica şi evalua riscurile de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională, obligaţie cerută de directivele europene transpuse în legislaţia naţională, în cadrul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, prin Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; necesitatea, prin beneficiile aduse afacerii, de a evalua riscurile de accidentare; noţiuni despre elementele şi etapele procesului de evaluare a riscurilor.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.