IPJ Călăraşi organizează examen pentru atestarea profesională a calităţii de detectiv particular

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi organizează examen, în ziua de 7 iulie, ora 10.00,  pentru atestarea profesională a calităţii de detectiv particular. Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: are cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene; posedă cel puţin studii medii şi este absolventă a unei şcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior; este aptă din punct de vedere medical;  nu a fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice; a obţinut avizul IPJ Călăraşi; deţine un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar. Examenul consta într-o probă scrisă, test grilă cuprinzând un număr de 20 întrebări şi  interviu pe care îl susţin doar candidaţii declaraţi „admişi” la proba scrisă. Rezultatele finale ale examenului de atestare vor fi afişate în termen de 10 zile. Candidaţii respinşi au la dispoziţie 3 zile de la data afişării rezultatelor pentru a depune contestaţii. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0242.306.160.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.