Inspectoratul Teritorial de Muncă din Călăraşi a desfășurat campanii de informare privind ucenicia la locul de muncă

În perioada 17 iulie-1 august, Inspectoratul Teritorial de Muncă din Călăraşi a desfăşurat “Acţiunea de informare şi conştientizare cu privire la respectarea legislaţiei specifice privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior”. Obiectivele acţiunii au fost de îndrumare a entităţilor care au calitatea de angajator, interesate de aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale; creşterea gradului de conştientizare a entităţilor care au calitatea de angajator care pot, potrivit legii, să angajaze forţă de muncă pe bază de contracte individuale de muncă, contracte de ucenicie, contracte de stagiu – anexă la contractul individual de muncă; informarea persoanelor/salariaţilor/entităţilor care au calitatea de angajatori, în ceea ce priveşte dezvoltarea carierei şi a procesului de formare profesională continuă şi respectiv la locul de muncă; facilitarea integrării sociale a persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii. Acţiunile s-au desfăşurat la sediile primăriilor, unde au avut loc întâlniri cu angajatori de pe raza comunelor care au manifestat interes în ceea ce priveşte legislaţia prezentată şi s-au derulat astfel:

1. În data 17.07.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei Jegălia.

2. În data de 24.07.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei Dragoş Vodă.

3. În data de 25.07.2019, ora 09.00, la sediul Primăriei Gurbăneşti.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.