Începând cu data de 01.11.2018 administrarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii se realizează de organul fiscal de la nivel judeţean

În conformitate cu prevederile Legii nr. 30/2018 pentru completarea art. 30 din Codul de procedură fiscală, începând cu data de 01.11.2018, administrarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, inclusiv de sediile secundare ale acestora, se realizează de organul fiscal de la nivel judeţean, astfel se transferă competenţa de administrare a acestora la nivelul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice. Prin Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 2716/2018 pentru modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii, se stabileşte competenţa de administrare a acestor contribuabili în sarcina administraţiilor judeţene ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabililor mijlocii. Ca urmare a transferului de competenţă şi în baza prevederilor legale mai sus menţionate, începând cu data de 01.11.2018, obligaţiile fiscale ale contribuabililor mijlocii cu domiciliul fiscal situat în raza judeţului Călăraşi, se achită la Trezoreria Municipiului Călăraşi. Lista completă a trezoreriilor şi a codurilor IBAN se poate consulta pe website-ul ANAF, la adresa: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta contribuabili/persoane juridice/codurile iban.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.