Începând cu 1 septembrie vaccinările vor fi raportate on-line

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii 1234/2011 publicat în Monitorul Oficial nr. 564/09 august, începând cu data de 01 septembrie 2011 se instituie metodologia de raportare on-line în Registrul unic de vaccinări a vaccinărilor administrate copiilor. Registrul Naţional Electronic de Vaccinări este un sistem informatic unic la nivel naţional, operat on-line, în proprietarea  şi administrarea Institutului Naţional de Sănătate Publică prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, coordonatorul tehnic naţional al Programului Naţional de Imunizări. Registrul Naţional Electronic de Vaccinări reprezintă baza tehnică de date privind vaccinările copiilor şi adolescenţilor din România structurată pe înregistrări individuale cu asigurarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal. „Instituirea Registrului Naţional Electronic de Vaccinări reprezintă un pas deosebit de important în controlul bolilor prevenibile prin vaccinare, deoarece în contextul reformei sistemului de sănătate şi asigurării dreptului pacientului de a opta pentru alegerea furnizorului de servicii medicale, a dispărut “arondarea pacienţilor pe criterii teritoriale”, iar managementul actual al Programului Naţional de Imunizări este în prezent extrem de dificil, incomplet şi depăşit. Nu există la nivel naţional un registru naţional al vaccinărilor, registru în care să fie înregistraţi individual toţi copiii de pe teritoriul ţării, situaţie ce implică efecte negative asupra indivizilor şi comunităţilor, cu impact la nivel naţional şi european”, se arată într-un comunicat de presă remis de Direcţia de Sănătate Publică din Călăraşi. În  lipsa registrului naţional în prezent nu este posibilă identificarea şi înscrierea tuturor copiilor în registrul unic al vaccinărilor, asigurarea urmăririi administrării corecte şi la timp a tuturor antigenelor obligatorii la toţi copii eligibili la vaccinare motiv pentru care s-a impus introducerea unui registru naţional electronic de vaccinări, standardizat, care să ofere o imagine clara a vaccinărilor efectuate tuturor copiilor. „Menţionăm că judeţul Călăraşi a fost judeţ pilot pentru implementarea Registrul Naţional Electronic de Vaccinări şi avem convingerea că recomandările şi sugestiile medicilor din judeţ pentru definitivarea aplicaţiei software dedicate acestui program au fost extreme de utile”, se mai arată în comunicatul remis de DSP Călăraşi.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.