Încasările la bugetul asigurărilor sociale de stat au sărit de 130%, în luna iulie, la Călăraşi

În luna iulie 2011, veniturile realizate la bugetul general consolidat al statului, la nivelul D.G.F.P.Călăraşi, au fost de 41,95 mil. lei, reprezentând 105,22% din programul  stabilit la nivel de A.N.A.F. Cele mai mari realizări au fost la  bugetul asigurărilor sociale de stat, încasările în luna iulie 2011, fiind de 16,70 mil. lei, în procent de 131,74 %, din programul stabilit. Încasări de peste 100% au fost şi la bugetul fondului naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate, unde au fost încasate 6,52 mil. lei, în procent de 112,30 % din programul bugetar stabilit. În ceea ce priveşte  bugetul asigurărilor pentru şomaj, încasările, în această perioadă, au fost de 0,48 mil. lei, în procent de 95,23 %, din programul bugetar stabilit. În perioada 01-31 iulie 2011, la nivelul D.G.F.P.Călăraşi, s-au aprobat rambursări de TVA în valoare de 2,59 mil. lei. Referitor la  realizarea veniturilor bugetare prin aplicarea măsurilor de executare silită, în perioada lunii iulie 2011, încasările la nivelul D.G.F.P.Călăraşi au fost de 6,25 mil. lei.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.