În judeţul Călăraşi au fost depuse 18 proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de învăţământ, în cadrul POR 2007 – 2013

La sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia s-au depus, în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte – martie 2014, 67 de cereri de finanţare prin care se solicită fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii de învăţământ în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”. Acest apel de proiecte a fost lansat în urma realocării de fonduri în cadrul programului Regio, conform Deciziei Comisiei C(2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013. În prezent, 55 de proiecte se află în etapele de verificare a concordanţei cererii de finanţare, precum şi în cea pre-contractuală, valoarea acestora depăşind 43 milioane de euro finanţare nerambursabilă. Cele mai multe proiecte, pe regiunea Sud-Muntenia, au fost depuse pe judeţul Călăraşi, iar valoarea solicitată nerambursabilă se ridică la 7.069.158,64. Apelul de proiecte a vizat finalizarea investiţiilor începute din alte surse de finanţare, care, în prezent, stagnează din lipsă de fonduri. Alocarea financiară nerambursabilă din fonduri FEDR aferentă acestui apel de proiecte pentru regiunea de dezvoltare Sud Muntenia este de 24,62 milioane de euro.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.