În anul școlar 2021-2022, Ministerul Educației va continua derularea Programului național de protecție socială ”Bani de liceu”

În anul școlar 2021-2022, Ministerul Educației va continua derularea Programului național de protecție socială ”Bani de liceu”. Fiecare beneficiar va primi lunar, pe toata durata cursurilor, în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, suma de 250 lei/lunar. Beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială „ Bani de liceu” sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului este de maximum 500 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie. Calendarul de desfășurare a Programului este următorul: 15-25 septembrie-depunerea cererilor; 26 septembrie-14 octombrie-efectuarea anchetelor sociale și evaluarea eligibilității cererilor depuse; 25 septembrie-14 octombrie-centralizarea cererilor prin intermediul platformei informatice; 17 octombrie-afișarea pe internet a listei beneficiarilor; 18-21 octombrie-depunerea contestațiilor; 22-25 octombrie-rezolvarea contestațiilor. Potrivit site-ului banideliceu.edu.ro, 331 de elevi din județul Călărași au beneficiat de această bursă, în anul școlar 2020-2021.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.