Guvernul a aprobat o Ordonanță care prevede reglementări menite să asigure un acces mai bun al pacienților la servicii medicale și medicamente

lLa propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul a aprobat o Ordonanță care prevede reglementări menite să asigure un acces mai bun al pacienților la servicii medicale și medicamente. Printre măsurile adoptate de Executiv, se numără extinderea exceptării temporare a obligatiei de plată a taxei clawback, de la 2 la 3 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru deținătorii autorizațiilor de punere pe piaţă a medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană. Prin această măsură se asigură continuitatea accesului la imunoglobulină și prezența pe piață a medicamentelor derivate din sânge uman și plasmă umană, medicamente care nu au alternativă terapeutică. O altă reglementare cuprinsă în actul normativ este menită să îmbunătățească accesul pacienților la serviciile medicale necesare, prin modificarea Ordonanței 28/2003. Astfel, pacienții cu afecțiuni grave, pentru care nu pot fi asigurate servicii medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pot beneficia de tratamente în străinătate sau asigurate de furnizorii privați de servicii medicale din România. Prin aceasta reglementare se creează cadrul legal în vederea modificării Ordinului 50/2004, astfel încât tratamentele acordate în unități spitalicești din străinătate, precum și cele acordate de furnizorii privați de servicii medicale din România, să fie suportate din Bugetul Ministerului Sănătății.


e mai buna a vieții de zi cu zi. Imi doresc sa facem din acest minunat oraș un loc în care să trăim cu drag, un loc în care

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.