Guvernul a aprobat o completare a cadrului legal național privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013

Guvernul a aprobat pe 9 decembrie o completare a cadrului legal național privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit. Având în vedere faptul că perioada de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul programelor 2007-2013 se încheie la 31 decembrie 2015, dar Comisia Europeană va rambursa cheltuielile declarate până la data de 31 martie 2017, când fiecare stat membru are obligația transmiterii la Comisie a documentelor ce formează „pachetul de închidere”, prin completarea articolului 2 din HG nr.678/2015 s-a prevăzut că autorităţile de management vor putea prelungi durata contractelor de finanţare după 31 decembrie 2015. Prelungirea duratei contractelor se va face prin acte adiționale, iar cheltuielile aferente acestor prelungiri vor fi suportate de beneficiari din bugetul propriu. În plus, autoritățile de management vor avea în vedere ca prelungirea duratei contractului de finanțare să nu aducă atingere celorlalte termene și activități stabilite prin actul normativ (verificările autorității de management, transmiterea declarației finale la Autoritatea de Certificare și Plată). Măsura aprobată astăzi de Guvern contribuie la reducerea numărului de proiecte nefuncționale care vor fi incluse în declarația finală de cheltuieli, având în vedere că există posibilitatea ca multe din proiectele aflate în implementare la data de 31 decembrie 2015 să fie finalizate și în uz până la data transmiterii de către autoritățile de management a declarației finale de cheltuieli la Autoritatea de Certificare și Plată. Conform orientărilor Comisiei Europene referitoare la închiderea programelor operaționale, statele membre trebuie să se asigure că toate proiectele incluse în declarația finală de cheltuieli sunt funcționale, ceea ce înseamnă că sunt finalizate și în uz, pentru a fi considerate eligibile.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.