Exporturile au înregistrat, în luna aprilie 2019, o scădere faţă de luna precedentă (-11,1%) şi o creştere faţă de luna aprilie 2018

În luna aprilie 2019, comerţul internaţional cu bunuri s-a concretizat într-un volum al exporturilor de 22,1 milioane euro şi al importurilor de 27,5 milioane euro, înregistrând un sold negativ de 5,4 milioane euro. Exporturile au înregistrat o scădere faţă de luna precedentă (-11,1%) şi o creştere faţă de luna aprilie 2018 (+1,0%),importurile au înregistrat o scădere faţă de luna precedentă (-10,6%) şi o creştere de (+17,7%) faţă de aceeaşi perioadǎ a anului precedent. În perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2019 în structura exporturilor, ponderea o deţin următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat : produse vegetale (19,2%), metale comune şi articole din acestea (42,0%), articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare (9,8%), materii textile şi articole din acestea (8,9%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (7,9%), pastă din lemn deşeuri de hârtie şi carton şi articole din acestea (3,8%). În structura importurilor, în perioada 1 ianuarie– 30 aprilie 2019, ponderea o deţin următoarele secţiuni: metale comune şi articole din acestea (35,8%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginile (13,3%), materii textile şi articole din acestea (6,0%), pastă din lemn deşeuri de hârtie şi carton şi articole din acestea (7,1%), articole din piatrǎ, ciment, ceramicǎ, sticlǎ şi din alte materiale similare (14,2%), mijloace de transport (5,3%), produse vegetale (5,5%), produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe (4,1%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (3,8%), animale vii şi produse animale (1,0%).

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.