Exporturi de 22,9 milioane euro şi importuri de 29,4 milioane euro, în luna iunie 2019

În luna iunie 2019, comerţul internaţional cu bunuri s-a concretizat într-un volum al exporturilor de 22,9 milioane euro şi al importurilor de 29,4 milioane euro, înregistrând un sold negativ de 6,5 milioane euro. Exporturile au înregistrat o scădere faţă de luna precedentă (-8,3%) şi faţă de luna iunie 2018 (-12,4%), importurile au înregistrat o creştere faţă de luna precedentă (+0,9%) şi o scǎdere (-12,9%) faţă de aceeaşi perioadǎ a anului precedent.În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019 în structura exporturilor, ponderea o deţin următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat (NC): produse vegetale (18,5%), metale comune şi articole din acestea (41,8%), articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare (10,3%), materii textile şi articole din acestea (10,3%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (7,1%), pastă din lemn deşeuri de hârtie şi carton şi articole din acestea (4,2%). În structura importurilor, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019, ponderea o deţin următoarele secţiuni: metale comune şi articole din acestea (34,8%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginile (14,9%), materii textile şi articole din acestea (6,2%), pastă din lemn deşeuri de hârtie şi carton şi articole din acestea (7,6%), articole din piatrǎ, ciment, ceramicǎ, sticlǎ şi din alte materiale similare (15,0%), mijloace de transport (5,5%), produse vegetale (4,1%), produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe (3,5%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (3,9%).

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.