Elevii cu rezultate sportive performante se pot înscrie la Programul de Promovare a Talentelor

Fundaţia Pentru Comunitate în colaborare cu MOL România anunţă ediţia a 10-a a Programului MOL de Promovare a Talentelor – „POT AJUTA?”, la care se pot înscrie elevi născuţi între anii 1997 şi 2007 inclusiv, şi echipe de sportivi sau ansambluri artistice de la şcoli, licee, cluburi sportive sau de expresie artistică din România, cu elevi din categoria de vârstă sus menţionată, care au obţinut rezultate foarte bune la concursuri naţionale şi internaţionale în domeniul sportiv sau artistic şi au nevoie de sprijin material pentru dezvoltarea şi continuarea carierei. Aceştia se pot înscrie până pe data de 27 iunie 2015. Volumul total al sponsorizărilor este de 350.000 lei, din care 160.000 lei în domeniul sporturilor, 120.000 lei în domeniul artelor şi 70.000 lei pentru categoria de vârstă de peste 18 ani. Doar dosarele complete trimise în termen vor ajunge în faţa juriului, nu se acordă posibilitatea completării ulterioare al dosarului de aplicare; dosarele de aplicare din domeniul arte trebuie să conţină în mod obligatoriu şi fotografii, înregistrări audio-video pe suport de CD sau DVD.  Un solicitant poate să obţină finanţare în valoare maximă de 10.000 lei pentru: achiziţionare de materiale, echipament, instrumente sau alte produse necesare pregătirii solicitantului în vederea obţinerii de performanţe în domeniul sportiv sau artistic. Nu se acceptă solicitările de achiziţionare a unor mijloace fixe pentru dotarea sălilor de sport. Acoperirea cheltuielilor de transport pentru participanţi, ca să poată ajunge la concursuri internaţionale şi naţionale, antrenamente, tabere de antrenament, cantonamente, respectiv competiţii, tabere de profil, cursuri, expoziţii, concerte. Ghidul programului şi formularele de aplicare se găsesc pe site-ul www.pentrucomunitate.ro, precum şi www.molromania.ro. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă: formularul de aplicare completat, oferta de preţ valabile pentru cumpărarea produselor prevăzute, declaraţia părintelui / reprezentantului legal, declaraţia de susţinere din partea antrenorului / profesorului pregătitor, documentaţia rezultatelor anterioare ale aplicantului din anii 2014 şi 2015 (tabel şi copiile diplomelor sau liste de rezultate descărcate de pe site-urile oficiale ale concursurilor). Fotografii, înregistrări audio video pentru categoria arte pe suport CD sau DVD şi articole, apariţii în mass media despre performanţe.  Dosarele care nu conţin documentele solicitate, vor fi considerate neeligibile. Copiile diplomelor se anexează tabelului în ordinea în care sunt cuprinse în tabel. Pe prima pagină a dosarului se menţionează următoarele date: numele solicitantului /solicitanţilor, numele reprezentantului legal al solicitantului şi calitatea acestuia (părinte sau tutore), numărul de telefon, adresa de e-mail. Dosarul de participare se trimite într-un singur exemplar prin poştă, la adresa: Fundaţia Pentru Comunitate, 400110 Cluj, O.P. 1, C.P. 1141. Pe plic se menţionează: PROGRAM MOL DE PROMOVARE A TALENTELOR – „POT AJUTA?”. Termenul limită de depunere a documentaţiei (data expedierii poştale): 27 iunie 2015. Dosarele complete vor fi evaluate de un juriu de specialitate format din personalităţi ale lumii sportive şi artistice, care va acorda punctajul în funcţie de performanţele, respectiv situaţia socială a participanţilor. Lista câştigătorilor va fi aprobată de consiliul director al Fundaţiei Pentru Comunitate. Fundaţia va informa fiecare solicitant în scris (prin e-mail sau poştă) asupra rezultatului final al programului, după care va încheia contracte cu solicitanţii câştigători. Câştigătorii vor primi sponsorizarea doar după semnarea şi returnarea contractului de sponsorizare. Suma acordată fiecărui câştigător va fi virată în contul bancar menţionat în contractul de sponsorizare. Detaliile privind decontul referitor la suma sponsorizată vor fi precizate în contractul de sponsorizare. Rezultatele vor fi publicate pe site-urile www.pentrucomunitate.ro şi www.molromania.ro până la data de 15 august 2015, iar câştigătorii vor fi înştiinţaţi în scris până pe 30 august 2015. Informaţii şi detalii suplimentare se pot obţine sunând la numărul 0752-018760 (în zilele lucrătoare, între orele 10.00-17.00) sau scriind pe adresa de email talente@pentrucomunitate.ro.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.