DSVSA Călăraşi a efectuat inspecţii şi controale privind salubritatea produselor de origine animală şi nonanimală

(Călăraşi) DSVSA Călăraşi s-a implicat de la începutul lunii ianuarie în acţiuni de inspecţii şi control privind salubritatea produselor de origine animală şi nonanimală. Controalele au urmărit respectarea condiţiilor sa­nitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din pieţele agro-alimentare, unităţile de procesare, depozitare, va­lorificare şi de alimentaţie pu­blică. S-au desfăşurat 186 acţiuni de control la unităţile care pro­cesează, depozitează, trans­portă şi comercializează pro­duse alimentare de origine ani­mală şi non-animală, fiind  vizate în special unităţile de tip hipermarket, supermarket, carmangerii şi alte unităţi care au depozitat si comer­cia­lizat produse alimentare spe­cifice. Au fost controlaţi 14 producători particulari în pieţele agroalimentare. În cursul controalelor s-a pus accentul pe originea produselor-documente oficiale din care să rezulte că unitatea furnizoare este înregistrată/autorizată sanitar veterinar; prezenţa etichetelor complete şi lizibile; calitatea ambalajului; asigurarea temperaturii corespunzatoare; modalităţi de expunere a produselor; existenţa vitrinelor special amenajate; igiena şi starea de sănătate a personalului, respectarea regulilor de manipulare la locul de comercializare precum şi certificarea sanitară veterinară a animalelor, identificarea acestora. În urma controalelor efectuate s-au aplicat 6 sancţiuni contravenţionale, din care 4 avertismente, în valoare totală de 1.800 lei  pentru încălcarea normelor sanitare veterinare privind manipularea produselor alimentare prin nerespectarea condiţiilor de igienă; nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de depozitare şi de valorificare a produselor alimentare. Acţiuni de inspecţie şi control s-au desfăsurat şi în 12 exploataţii comerciale de animale şi două farmacii veterinare. (Andra Ciobanu)

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.