Două familii din judeţul Călăraşi vor primi ajutoare de urgenţă de la Guvern

272 de familii și persoane singure afectate de calamități naturale, inundații, alunecări de teren, incendii ori probleme grave de sănătate ce pot conduce la riscul de excluziune socială vor primi ajutoare de urgență în sumă totală de 1.105.300 lei, asta a stabilit Guvernul printr-o Hotărâre adoptată săptămâna trecută. Ajutoare vor primi şi două familii din judeţul Călăraşi, locuinţele acestora au fost afectate de incendii anul trecut. Este vorba despre o familie din comuna Luica, aceasta va primi 3000 de lei şi o familie din comuna Dorobanţu care va primi suma de 5000 de lei. Potrivit informaţiilor furnizate de Agenţia pentru Plaţi şi Inspecţie Socială Călăraşi în cursul anului 2015, au fost transmise la minister anchete sociale privind acordarea unor ajutoare de urgență, conform prevederilor Legii 416/2001 cu completările și modificările ulterioare . Ajutoarele de urgență prevăzute la art.28 alin (1) din lege de aprobă prin hotărâre a Guvernului, elaborată de minister, pe baza propunerilor întemeiate de agențiile teritoriale. În anul 2015 au fost aprobate un număr de 21 ajutoare de urgență unor persoane și familii din județul Călărași, din care 1 pentru incendiu, 20 pentru persoane care aveau probleme grave de sănătate, în sumă totală de 40.000 lei. În anul 2016, au fost transmise la MMFPSPV spre aprobare, un număr de 9 anchete sociale cu propuneri pentru acordare ajutoare de urgență, din care 3 pentru incendii, iar 6 pentru probleme de sănătate, propuneri care urmează a fi aprobate prin H.G.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.