Directorul DGASPC, Mihai Roibu, contestă sancţiunea disciplinară primită în urmă cu două luni

(Călăraşi) Directorul executiv al DGASPC Călăraşi vrea să i se retragă sancţiunea disciplinară primită în luna septembrie. Într-o ședinţa extraordinară a Consiliului Judetean Calarasi din data de 17 septembrie 2012 a fost aprobată, cu majoritate de voturi, sancţionarea disciplinară a directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului (DGASPC) Călărași, Mihai Roibu, cu diminuarea drepturilor salariale cu 10% pe o perioadă de trei luni. Proiectul a fost aprobat cu 16 voturi pentru, două voturi împotrivă și o abţinere. În expunerea de motive a proiectului se arăta că au fost constatate abateri în domeniul achiziţiilor publice la nivelul acestei instituţii din subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi dar şi nereguli cu privire la recrutarea personalului. Ca urmare a adoptării acestei hotărâri directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, Roibu Mihai, a depus la registratura Consiliului Judeţean plângere prealabilă formulată în temeiul Legii contenciosului administrativ, înregistrată sub nr. 9934 din 16.10.2012, prin care contestă sancţiunea disciplinară aplicată prin hotărârea menţionată mai sus şi solicită anularea acesteia. Prin plângerea prealabilă Roibu Mihai combate motivele invocate de Comisia de disciplină, reţinute în dispozitivul Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi  nr. 112/2012. Dată fiind această situaţie, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean din data de 28 noiembrie va fi supus votului consilierilor judeţeni proiectul de hotărâre privind respingerea/admiterea plângerii prealabile formulate de  Roibu Mihai, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi. (Elena Solomon)

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.