Dincă Viorel, fost director coordonator în cadrul Clubului Sportiv Municipal Călăraşi a fost găsit de ANI incompatibil

(Călăraşi) Agenţia Naţională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către Dincă Viorel, director coordonator în cadrul Clubului Sportiv Municipal Călăraşi. „În urma evaluărilor demarate la 10.11.2010, s-au constatat următoarele: DINCĂ Viorel s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23.05.2009-21.10.2009, întrucât, simultan cu deţinerea funcţiei de Director coordonator în cadrul Clubului Sportiv Municipal Călăraşi, a deţinut şi calitatea de administrator în cadrul  S.C. DOMADI S.R.L., respectiv în cadrul S.C. MISTER DD CONSULTING S.R.L., încălcând, astfel, prevederile art. 94, alin. (2) lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare. La data de 23.05.2009, DINCĂ Viorel a fost numit în funcţia de Director coordonator în cadrul Clubului Sportiv Municipal Călăraşi, cu contract de management asimilat contractului individual de muncă, contract ce a încetat la data de 21.10.2009. În perioada 08.10.2008 – 12.08.2009,  DINCĂ Viorel a deținut calitatea de administrator în cadrul S.C. MISTER DD CONSULTING S.R.L. Începând cu data de 17.10.2007, DINCĂ Viorel deține calitatea de administrator în cadrul S.C. DOMADI S.R.L.” se arată într-un comunicat postat pe site-ul ANI. Persoana faţă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicţia de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenţei unei stări de incompatibilitate. Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilităţii, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanţa de contencios administrativ. Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității,independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare, se mai arată în comunicatul ANI. (Elena Neagu)

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.