Deducerea specială pentru credite restructurate

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Calaraşi informează contribuabilii interesaţi că în Monitorul Oficial nr. 475 din 27.06.2014 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 46 /2014 privind modificarea şi completarea Codului fiscal. Modificarea se referă la acordarea deducerii speciale pentru credite restructurate pentru persoanele fizice care se încadrează în criteriile stabilite. Persoanele fizice care obţin venituri din salarii şi care sunt titulare ale unor contracte de credite supuse restructurării  au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere specială pentru credite, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile, numai pentru veniturile din salarii realizate la locul unde se află funcţia de bază. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ persoanele fizice  pentru acordarea deducerii speciale pentru credite sunt următoarele: să fie titulara unui contract de credit aflat în derulare la data de 31 mai 2014, indiferent de data acordării creditului, creditul primit de persoana fizică să fi fost supus restructurării până la data de 1 ianuarie 2016, persoana fizică să realizeze venituri brute din salarii  la funcţia de bază de până la 2.200 lei, inclusiv, în fiecare lună a perioadei impozabile în care se acordă deducerea. Impozitul pe venitul din salarii la locul unde se afla funcţia de bază se calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţa între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni. Deducerea specială pentru credite se acordă şi pentru persoanele fizice care realizează un venit brut lunar din pensii la locul desemnat pentru acordarea deducerii speciale pentru credite, de pana la 2.200 lei, inclusiv, în fiecare lună a perioadei impozabile în care se acordă deducerea. De asemenea, deducerea se acordă şi în cazul moştenitorilor care au preluat contractele de credite restructurate, precum şi garanţilor care au preluat prin novaţie credite restructurate şi care realizează venituri din pensii, în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare a facilităţii.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.