Data limită de depunere a cererilor de prelungire a contractului cadru pe anul 2019 va fi data de 20.12.2018

Conducerea CAS Călărași aduce la cunoștinșa celor interesați că se prelungește până la data de 31 martie 2019 temenul  privind aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare. Data limită de depunere a cererilor de prelungire a contractului pe anul 2019 va fi data de 20.12.2018. Cererile por fi depuse atât la secretariatul CAS Călărași cât și pe adresa de email contract@casacl.ro.

 

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.