D.G.A.S.P.C. Călărași recrutează asistenți maternali

D.G.A.S.P.C. Călărași derulează proiectul TEAM- UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, Cod Proiect POCU/480/4/19/127169, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020). În acest context, D.G.A.S.P.C Călărași desfășoară, în perioada februarie-martie 2019, campanii de recrutare și identificare de persoane care doresc să devină asistenți maternali profesioniști, pentru a lua în plasament copii. Pot fi atestate ca asistent maternal, doar persoanele care îndeplinesc următoarele condiții: au capacitate deplină de exercițiu; prin comportamentul lor în societate, starea sănătății și profilul lor psihologic, prezintă garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi; solicitanții au în familie un venit stabil; solicitanții manifestă atitudine non-discriminatorie față de vârstă, apartenența etnică, religia sau starea de sănătate a copiilor pe care îi vor lua în plasament; solicitanții prezintă disponibilitate de a lua în plasament/plasament în regim de urgență, copii cu vârstă 0-7 ani; au în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament; au urmat cursurile de formare profesională, organizate de D.G.A.S.P.C. Călărași. Nu poate fi asistent maternal profesionist: persoana care a suferit o condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni; părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; persoana care suferă de boli cronice transmisibile. Persoanele interesate pot adresa D.G.A.S.P.C. Călărași, cu sediul pe str. Bărăganului, nr. 1, municipiul Călărași, o cerere de evaluare a capacității lor, în vederea atestării ca asistent maternal profesionist. Au prioritate în evaluare persoanele cu vârsta până la 55 de ani, care prezintă disponibilitate de a lua în plasament doi sau mai mulți copii. Pentru informații suplimentare, privind procedura de obținere a atestatului de asistent maternal, persoanele interesate se pot adresa Serviciului Asistență Maternală, din cadrul D.G.A.S.P.C Călărași, tel. 0242/311060. Persoană de contact – Mihaela Sfârlea.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.