D.G.A.S.P.C. Călărași continuă campania de identificare și recrutare de persoane care doresc să devină asistenți maternali

D.G.A.S.P.C. Călărași cu sediul în municipiul Călărași, str. Bărăganului nr. 1 continuă campania de identificare și recrutare de persoane care doresc să devină asistenți maternali pentru a lua în plasament copii aflați în dificultate. Campania de angajare de asistenți maternali se desfășoară în cadrul Proiectul TEAM- UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, Cod proiect POCU/480/4/19/127169, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020). Proiectul se derulează în parteneriat cu A.N.D.P.D.C.A, în scopul consolidării și dezvoltării rețelei de asistenți maternali profesioniști.

D.G.A.S.P.C Călărași a angajat în perioada ianuarie 2019 – septembrie 2021, 55 de asistenți maternali profesioniști, iar procedurile de evaluare și recrutare de asistenți maternali continuă cu respectarea normelor de siguranță și a măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor, având în vedere actualul context epidemiologic – COVID 19. Profesia de asistent maternal este reglementată prin lege. Asistenţii maternali au un contract de muncă pentru îngrijirea, pe perioadă determinată, a unui copil aflat în situaţii de risc. Asistenții maternali beneficiază de un salariu de încadrare între 2300 lei și 2769 lei (în funcție de vechimea în muncă), de sporuri specifice conform legislației muncii, inclusiv indemnizație de hrană, iar pentru copiii din plasament se acordă lunar alocația de plasament în cuantum de 600/900 lei și alocația de stat.

Au prioritate în evaluare persoanele cu vârsta până la 55 de ani, care prezintă disponibilitate de a lua în plasament doi sau mai mulți copii sau copii cu dizabilități/nevoi speciale. Pentru informații suplimentare privind procedura de obținere a atestatului de asistent maternal, persoanele interesate se pot adresa telefonic Serviciului Asistență Maternală – Management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP, din cadrul D.G.A.S.P.C Călărași, tel. 0242/311060. Persoană de contact – Mihaela Sfârlea.

Adaugă la favorite legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.