Crescătorii de bovine din zonele defavorizate pot solicita ajutorul financiar specific

(Călăraşi) APIA Călăraşi informează potenţialii beneficiari că în perioada 6 august-21septembrie, pot depune cerere de plată aferentă anului 2012 în cadrul “Schemei de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate”. De acest sprijin comunitar pot beneficia crescătorii de vaci de lapte, de bivoliţe de lapte şi de taurine din rase de carne-persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale. Solicitanţii trebuie să depună o cerere pe beneficiar pentru toate exploataţiile deţinute, la centrul judeţean APIA pe a cărui rază teritorială se află exploataţia cu cel mai mare număr de animale. Pentru vacile de lapte se solicită ajutor specific pentru un număr cuprins între două şi 15 capete vaci de lapte. Pentru bivoliţe de lapte pentru un efectiv de maxim 50 capete bivoliţe de lapte, pe beneficiar,iar pentru taurine din rase de carne se solicită ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maxim 90 capete pe beneficiar. Documentele generale care se ataşează la cerere sunt: copie a certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrul Comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală/carte de identitate, după caz; copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul Unic de Identificare al APIA; copie de pe paşaportul fiecărui animal, emis de ANSVSA; copie document coordonate bancare. Cererea este însoţită, pentru ajutorul acordat pentru vaca de lapte din zonele defavorizate, pe lângă documentele generale şi de copie de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotei de lapte. (Andra Hătcăreanu)

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.