Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, joi, 28 octombrie

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, joi, 28.10.2021, ora 16:30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

📍 Proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil-teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Actor Ştefan Bănică, nr. 8, lot E8, zona FNC – Livada, în suprafață de 203 mp, carte funciară 24466, în favoarea domnului Mustafa Nicolae.

📍 Proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil-teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Actor Ştefan Bănică, nr. 6, lot E7, zona FNC – Livada, în suprafață de 129 mp, carte funciară 24110, în favoarea doamnei Mustafa Viorica.

📍 Proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietate privată a municipiului Călărași, situat în strada Dan Mateescu, nr. 39, număr carte funciară 23280, lot 24, tarla 65, parcela 14/2, cu suprafața de 294 mp, în favoarea domnului Ion Claudiu-Cristinel.

📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Actor Ştefan Bănică, nr. 2, în suprafaţă de 365 mp, număr carte funciară 24357, în favoarea domnului Mustafa Ionel.

📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Romană, nr. 24, număr carte funciară 24135, în suprafaţă de 420 mp, în favoarea domnului Mihalache Petre.

📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil – teren, în suprafaţă de 478 mp, situat în Călăraşi, strada Preot Pârlea Alexandru, nr. 2 (lot10, cvartal 65, parcela 18/2), către doamna Lupu Elisabeta.

📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil – teren, în suprafaţă de 477 mp, situat în Călăraşi, strada Avocat Aurel Elefterescu, nr. 1 (lot1, cvartal 65, parcela 18/2), către domnul Popa George.

📍 Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Călăraşi a unor imobile situate în municipiul Călăraşi.

📍 Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile situate în intravilanul municipiului Călăraşi, având numerele cadastrale 31762, 26996 şi 33734.

📍 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren arabil intravilan în suprafaţă de 458 mp, având numărul cadastral 23284, cvartal 65, parcela 14/2, lot 28, situat în municipiul Călăraşi.

📍 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 90 de loturi a imobilului teren arabil extravilan, în suprafaţă de 30084 mp, număr cadastral 22520, situat în municipiul Călăraşi, tarlaua 96/1, aparţinând domeniului privat al UAT municipiului Călăraşi.

📍 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a imobilului în suprafață de 500 mp – situat în municipiul Călărași, teren arabil curți construcții, având număr cadastral 25129 și dezmembrarea în 2 loturi a imobilului situat în suprafață de 509 mp, situat în municipiul Călărași, teren arabil curți construcții, având număr cadastral 25130.

📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Construire, amenajare parc auto pentru camioane”, strada Varianta Nord, nr. 41, municipiul Călăraşi.

📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al municipiului Călăraşi şi a creditelor interne, la data de 30.09.2021.

📍 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2021.

📍 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Călăraşi în Consiliile de administraţie precum şi în Comisiile de evaluare și asigurare a calității, ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Călăraşi.

📍 Proiect de hotărâre privind înființarea în cadrul Consiliului Local al Municipiului Călărași a Comisiei Speciale de analiză și verificare pentru identificarea unor măsuri menite să asigure apropierea de obiectivele anuale de reducere a cantității de deșeuri eliminate prin depozitare precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestei comisii.

📍 Proiect de hotărâre privind accesul cetățenilor pe terenurile de sport din curțile unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Călărași, precum și aprobarea Regulamentului privind accesul.

📍 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 74/30.04.2020 privind darea în administrare către Serviciul Public Pavaje Spații Verzi Călărași a echipamentelor achiziționate în proiectul „Managementul comun al riscului pentru reacții eficiente ale autorităților locale în situații de urgență”.

📍 Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Complexul de Agrement Dumbrava Călărași a unui mini-încărcător marca LONKING.

📍 Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.134/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 41.572.000 lei în vederea finanțării unor investiții publice de interes local.

📍 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Călăraşi pe perioada 01.11.2021 – 31.01.2022.

📍 Diverse.

Adaugă la favorite legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.