Consilierul local Paul Simion a fost declarat incompatibil de către Agenţia Naţională de Integritate

(Călăraşi) Agenţia Naţională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor de către domnul Simion Paul, consilier local în cadrul Consiliului Local al muncipiului Călăraşi. În urma evaluărilor demarate la 27.05.2011, s-au constatat următoarele: domnul Simion Paul s-a aflat în stare de incompatibilitate ca urmare a încheierii, pe perioada exercitării mandatului de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Muncipiului Călărași, a unui contract de procurare produse, în valoare totală de 9.999,57 lei, între S.C. ŞTEF S.R.L. (societate în cadrul căreia domnul SIMION Paul are calitatea de asociat) şi Primăria Municipiului Călărași, încălcând, astfel, prevederile art. 90, alin. (1) și (2) și art. 92 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 146/19.06.2008, a fost validat mandatul domnului SIMION Paul de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Muncipiului Călăraşi, pentru perioada 2008 – 2012. Începând cu data de 12.10.1994, domnul SIMION Paul deţine calitatea de asociat în cadrul S.C. ŞTEF S.R.L. La data de 06.05.2010, S.C. ŞTEF S.R.L. a încheiat cu Primăria Municipiului Călăraşi contractul de procurare produse, în valoare totală de 9.999,57 lei.Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităţilor, deoarece, potrivit dispoziţiilor art. 90, alin. (1) și (2) și art. 92 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii locali care au calitatea de asociat în cadrul societăţilor comerciale cu capital privat nu pot încheia contracte comerciale de executare de lucrări cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, iar încălcarea dispoziţiilor referitoare la interdicţia încheierii unor astfel de contracte atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la data încheierii contractelor. Persoana faţă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicţia de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate. Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanţa de contencios administrativ. Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare, potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate, pe 8 decembrie. (Elena Neagu)

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.